Deze spaarvoorwaarden zijn van toepassing op het ‘Wereld van Hero Babyvoeding’ spaarprogramma van Hero Nederland B.V. (hierna: ‘Wereld van Hero Babyvoeding’). Bij aanmelding voor het spaarprogramma ‘Wereld van Hero Babyvoeding’ gaat u akkoord met deze (aanvullende) spaarvoorwaarden.  

Artikel 1. Definities

1.1. Punten: de punten die de consument kan sparen door het invoeren van de code in een aangemaakt account.

1.2. Spaarvoorwaarden: deze spaarvoorwaarden, die integraal onderdeel uitmaken van de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.

1.3. Hero: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hero Nederland B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20000142, tevens gebruiker van deze Spaarvoorwaarden.

1.4. Spaarprogramma:het online spaarprogramma van Hero waarmee spaarder punten kan sparen om die vervolgens te kunnen verzilveren voor de door Hero geselecteerde aanbiedingen en acties. 

1.5. Spaarder: deelnemer aan het Spaarprogramma die zich via de website van Wereld van Hero Babyvoeding heeft aangemeld.

1.6. De Wereld van Hero Babyvoeding: De themawebsite van Hero rondom babyproducten van Hero.

Artikel 2. Deelnemen aan het spaarprogramma

2.1. Indien u wilt deelnemen aan het spaarprogramma ‘De Wereld van Hero Babyvoeding’ is altijd een digitaal account vereist. Dit account kunt u aanmaken op de website van de Wereld van Hero Babyvoeding: www.herobabyvoeding.nl 

2.2. Voor het aanmaken en activeren van uw account op ‘Wereld van Hero Babyvoeding’ is een geldig e-mailadres en postadres vereist.

2.3. Deelname aan het Spaarprogramma ‘Wereld van Hero Babyvoeding’ is kosteloos, en alleen mogelijk voor consumenten vanaf 16 jaar of ouder.

2.4. De gegevens die u invult bij het aanmaken van een account worden door Hero zorgvuldig behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving. In de privacyverklaring van Hero leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: https://herobabyvoeding.nl/privacy-cookiebeleid

2.5. Van deelname aan het loyaliteitsporgramma zijn uitgesloten: werknemers van Hero.

2.6. Hero heeft het recht deelname aan het spaarprogramma te controleren of te doen controleren op naleving van de voorwaarden. Bij misbruik of fraude behoudt Hero zich het recht om het betreffende account op te heffen. 

2.7. Indien u misbruik of fraude vermoedt of als u uw inloggevens verloren bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan Hero.
2.8 Deelname aan De wereld van Hero Baby is op dit moment enkel mogelijk in Nederland. Ook kunnen bestellingen in de Spaarshop van Hero Baby alleen op adressen in Nederland geleverd worden

Artikel 3. Sparen van punten

3.1. Bij aankoop van (een aantal) Hero Baby producten kunt u punten sparen door een geldige code die op het gekochte Hero Baby product staat online in te vullen. 

3.2. De gespaarde punten zijn geldig zolang het spaarprogramma loopt is en uw account nog geldig is.

3.3. Het sparen van punten is alleen mogelijk met codes die staan op Hero Baby producten en is niet mogelijk met andere producten van Hero.

3.4. U kunt een code slechts één (1) keer invoeren.

3.5. De berekeningswijze van het aantal punten is als volgt: voor elke ingevoerde code ontvangt u 25 punten. 

3.6. Bij speciale acties kan Hero extra punten geven aan de spaarders als ze aan de daarbij behorende voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, dan zal dit bij de betreffende actievoorwaarden worden aangegeven. 

3.7. Als spaarder kunt u uw huidige aantal punten terugvinden op de website van de Wereld van Hero Babyvoeding. Nadat u ingelogd bent op uw account, staat het aantal punten vermeld onder het item “puntensaldo”.

Artikel 4. Punten verzilveren

4.1. Punten kunnen uitsluitend worden verzilverd via uw account op ‘De Wereld van Hero Babyvoeding’. Door in te loggen kunt u de gespaarde punten verzilveren voor het aanbod van producten dat door Hero geselecteerd is voor het spaarprogramma.

4.2. Punten kunnen slechts verzilverd worden voor de aangeboden producten zoals aangegeven op de website van de Wereld van Hero Babyvoeding. Het aanbod van de te verkrijgen producten, en het daarvoor benodigde aantal punten staan weergegeven op de Wereld van Hero Babyvoeding website

4.3. Met punten geniet spaarder geen andere voordelen dan het kunnen verzilveren van de punten voor producten uit het door Hero geselecteerde aanbod dan wel het verkrijgen van korting vouchers..

4.4. Punten zijn nimmer te verzilveren voor contant of giraal geld en kunnen ook niet in een winkel of bij een retailer worden ingewisseld of gebruikt worden voor het verkrijgen van voordelen op de daar aan te schaffen (Hero Babyvoeding) producten. 

4.5. Punten kunnen nimmer worden overgedragen aan een andere persoon of aan een ander account noch zijn ze samen te voegen met een ander account.

Artikel 5. Retourneren van verzilverde producten

5.1. Indien Spaarder verzilverde producten wenst te retourneren dan kan dat op de voorgeschreven wijze en onder de voorwaarden die daarbij horen. Indien het geretourneerde product overeenkomt met het verzilverde product dan zorgt Hero ervoor dat daarvoor ingeleverde Punten worden bijgeschreven op uw spaarprogramma-account.

Artikel 6. Wijziging en beëindiging

6.1. U kunt zich altijd afmelden van (verdere) deelname aan het Spaarprogramma. Bij afmelding wordt uw spaaraccount gedeactiveerd nadat u de afmelding per mail bevestigt. Afmelding van het spaarprogramma leidt ertoe dat de gespaarde punten komen te vervallen. U kunt nog wel voor afmelding uw punten verzilveren voor het productaanbod dat daarbij behoort.

6.2. Hero behoudt zich het recht voor om deze spaarvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de inhoud van het spaarprogramma, de voordelen, voorwaarden voor het sparen en het verzilveren van punten. Wijzigingen zullen vooraf bekend worden gemaakt via de themawebsite van Wereld van Hero Babyvoeding of per email op het door de spaarder opgegeven e-mailadres.

6.3. Tevens behoudt Hero zich het recht voor het spaarprogramma te beëindigen. U ontvangt hierover minstens vier weken van tevoren bericht indien dit gaat gebeuren. Hero is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het spaarprogramma.

6.4. Bij beëindiging van uw account door uzelf of bij beëindiging van het spaarprogramma door Hero zullen de door u ingevoerde gegevens door Hero worden verwijderd. Ook de door de spaarder opgebouwde punten komen dan te vervallen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Hero is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan ‘De Wereld van Hero Babyvoeding’. In het bijzonder is Hero niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg zijn van: beëindiging of wijziging van het spaargrogramma ‘De Wereld van Hero Babyvoeding’; typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen, acties van Hero; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website ‘De Wereld van Hero Babyvoeding’.

7.2. Indien spaarder ten onrechte punten of daarvoor te verzilveren producten uit het aanbod zijn onthouden dan zal de aansprakelijkheid van Hero enkel bestaan uit het alsnog bijschrijven van de daarmee corresponderende punten.